Alt indhold på Tomatdatabasen og tilhørende sider samt Tomatbloggen,  inkl. foto er copyrightbeskyttet, og må under ingen omstændigheder gengives på nogen måde. Uretmæssigt brug vil blive anmeldt og erstatningskrav vil blive rejst via advokat.