Fjernelse af blade på tomatplanterne

af | jul 16, 2018 | Drivhus, Friland, Pasning

Der er mange meninger om man skal fjerne grønne friske blade på tomatplanterne eller ej – og også hvordan, hvor meget og hvornår og hvor. I dette blogindlæg ser vi nærmer på emnet, hvad der skrives i litteraturen og vores erfaringer. 

Vi berører her følgende emner:

  1. Bladenes funktion
  2. Argumenter der taler for, og imod at fjerne blade
  3. Fjernelse af blade, hvilke planter, hvornår og hvordan
  4. Vores personlige betragtninger omkring fjernelse af blade på tomatplanter

1. Bladenes funktion

Bladene er vigtige for tomatplantens vækst

Tomatplantens blade spiller en meget vigtig rolle for tomatplantens livscyklus. Der er en god grund til, at tomatplanterne har den bladmasse de har. Det gælder overalt på planten, og det gælder også blade på der sidder lavt på planten. Iflg. Benton Jones, så er “værdien af de nederste blade på tomatplanten betydelig med hensyn til deres bidrag til plantevækst og frugtudbytte”. I bladene foregår den meget vigtige fotosyntese, som jo er den proces der producerer energi til planten. Den grønne farve på tomatbladene – også kaldet klorofyl, omdanner sollyset til energi som planten har brug for og kan udnytte. Tomatplanter har brug for meget energi til vækst og produktion af tomater,  og her spiller bladene en afgørende rolle, da unge blade sender størsteparten af energien op i planten, hvor det bruges til vækst, udvikling af blomster og tomater,  hvorfor den har brug for sine blade. Den resterende del af energien sender bladene nedad. Med gamle blade er det en anden snak. Her går størstedelen af energien – omkring 80-90 procent ned til plantens rod. 

Bladene er vigtige for udvikling af smag og kvalitet

Fjernelse af blade, og mange af dem, kan iflg. litteraturen betyde at smag og kvalitet af tomaterne forringes. Det gør den, da smag netop udvikles gennem fotosyntese, og den fotosyntese sker i bladene. 

2. Argumenter for at fjerne raske blade – samt risici

Hvorfor fjerne blade? – Hvad taler for?

Som du har læst, så har tomatbladene en vigtig funktion for planten, såvel som tomaterne og derfor kan det virke besynderligt at begynde at skære raske blade væk. Men det kan i visse tilfælde måske være en god ide.

Står tomatplanterne tæt i drivhuset, og/eller har de en stor og kraftig bladvækst, kan bladmassen bidrage til stillestående luft,  fugtigt klima og øget sygdomsrisiko. Ved at fjerne nogen af bladene kan der skabes en øget luftcirkulation og bidrage til at holde det mere tørt omkring planterne og på planterne, hvilket kan bidrage til at mindske risikoen for sygdomsangreb.

Før du går i gang med at fjerne blade, er det en god ide at overveje for og imod, hvilke risici der er ved at lade bladene sidde og ved at fjerne dem,

Risici ved at fjerne blade

Fjernelse af blade, er ikke risikofrit. Iflg. litteraturen, så kan bakterier, svampesporer etc. transporteres gennem beskæring, ligesom beskæring kan give adgang for f.eks. svampeangreb. Problemer – skader og sygdom på stammen, kan ofte være forårsaget af beskæring. 

3.  Fjernelse af raske blade. Hvilke, hvor mange, hvornår og hvordan

Planter i drivhus vs friland

Som vi læser litteraturen, så er den vigtigste grund til at fjerne raske blade på en tomatplante, at det kan bidrage til øget luftcirkulation, og reducere fugtigt klima. Af samme årsag, er det alene tomatplanterne vi har i drivhuset, som vi fjerner blade på. På friland, er der hos os sædvanligvis rigeligt med luftcirkulation og derfor giver det ikke mening for os, at skulle fjerne bladene.

Hvor mange blade og hvilke blade?

I vores drivhus fjerner vi så få blade som muligt, og typisk kun de nederste blade der ældes og kun blade op til første blomsterklase,  hvor der er begyndt at udvikle sig små tomater. Iflg. Benton Jones, så bidrager de nederste blade, som er under den første nederste tomatklase, kun lidt til at udvikle frugterne, der sidder over. Bladene over bidrager til udvikling af tomaterne, og til at give skygge for tomaterne og dermed undgå udvikling af grønnakke. Det er primært de ældste og nederste blade vi fjerner af. Vi fjerner også beskadigede eller sygdomsramte blade, for at mindske risikoen for sygdomsangreb.

Fjernelse af blade – hvornår og hvordan

– Check vejrudsigten

Vi foretrækker at fjerne blade når vejrudsigten lover tørt, solrigt og gerne lidt blæsende vejr, over min. 2-3 dage, så har planten tid til at hele såret og det tørre, solrige vejr reducere fugtigheden og dermed risikoen for svampeangreb.

Ifølge vores målinger, så er luftfugtigheden i drivhuset, lavest midt på dagen, og derfor er det også det tidspunkt vi fjerner blade (og sideskud). Vi gør det aldrig tidligt på dagen, hvor der kan være fugt på bladene og ej heller om aftenen hvor luftfugtigheden kan være høj. Vi holder dørerne åbne, så luftcirkulationen i drivhuset forøges og bidrager til hurtig heling af såret på planten.

Hvordan bladene fjernes, og hvor?

Gamle blade, vil planten sædvanligvis selv være i gang med af afstøde, og vil nemt gå af, når man rører let ved den.

Beskadigede blade, kræver lidt mere forsigtighed, så man ikke kommer til at beskadige stammen, når bladet fjernes.

Vi enten knækker eller skærer bladet af ind mod stammen, og så tæt på stammen som muligt, selvfølgelig uden at beskadige stammen, og sørger for at stedet hvor der er brækket/skåret, er helt rent, så planten kan hele såret. Hvis man efterlader en stump af bladstænglen, eller får brækket noget af stammen af, øger det plantens modtagelighed for svampeangreb.

4.  Vores personlige tanker og overvejelser

Personligt er vi tilbageholdne med at fjerne sunde blade, og gør det kun i begrænset omfang når det er er nødvendigt for at kunne bevæge os omkring i drivhuset uden at risikere at komme til at beskadige planter – og når vi vurderer at det er vigtigt for at skabe øget luftcirkulation.
Vi foretrækker at brække blade af, og ikke klippe, og vi tager kun een plante ad gangen, og vi starter udefra.

Hvorfor vælger vi såden en besværlig og langsom metode? Hvorfor tager vi ikke bare alle planterne på een gang? Hvorfor klipper vi ikke bladene af med værktøj?

Som nævnt, så er der risiko for at starte/sprede sygdom ved at fjerne blade,  hvorfor vi er meget tilbageholdne med det. Det giver god mening for os, at sygdom, bakterier, vira, svampesporer kan transporteres fra plante til plante via værktøj. Dvs. vores bekymring er, at hvis vi klipper blade af, med værktøj og bevæger os videre til næste plante, så vil de evt. bakterier mv. der sidder på værktøjet, kunne overføres til næste plante når der klippes. Ved at brække, reducerer/minimerer vi den risiko.

Det er vores erfaring, at selvom vi ikke kan se sygdom, problemer med vores blotte øje så kan der sagtens være det, ligesom vi ikke kan vide os sikker på at vi ser alt, hvad der er på begge sider af bladene eller stænglerne.  Ved kun at tage en plante ad gangen, og udefra, er det vores forhåbning, at vi ikke transportere evt. problemer med rundt i drivhuset. Hvis vi synes det er nødvendigt at bruge værktøj, disinficerer vi det før og og efter, og skifter handsker mellem planterne.

Når vi fjerner blade, kommer vi alle bladene fra hver enkelt plante, i en pose med det samme, som lukkes og kasseres. Igen for ikke at transportere problemer rundt i drivhuset og fra plante til plante.

Opdateret 3.7.2022

Kilde

Benton Jones : Tomato Plant Culture
D. Blancard : Tomato Diseases, Identification, Biology and Control
C. LeHouiller : EPIC Tomatoes

SE OGSÅ DISSE INDLÆG

For høje temperaturer i drivhuset?

Den fantastiske varme sommer har giver problemer for mange i forhold til at holde temperaturen nede. Vi har også haft lidt udfordringer med varmen eftersom vi ikke har nogen store træer som kan give skygge, - og har betydet at nogle af sorterne har afstødt lidt...

Hvor meget vand skal mine tomatplanter have

  Tomatplanten kræver betydelige mængder vand, især når de er i gang med at producere tomater og når det er varmt. Men både for lidt, for meget, og på uhensigtsmæssig måde og tidspunkt, kan være fatalt for planterne, og bidrage til både plantesygdom og død. I...
Få hjælp til udvælgelse af tomatsorter

Er du ny tomatdyrker?

Det kan være ret overvældende og uoverskueligt, at finde ud af, hvilke sorter man skal dyrke,  især hvis man skal i gang med at dyrke tomater for første gang, Det er faktisk slet ikke nogen let opgave. at vælge tomatsorter. Vælg tomatsorter efter voksestedDu kan...

Indeterminante, determinante og semi-determinante tomatsorter: Fordele og ulemper

Når du skal til at vælge hvilke tomatsorter du skal dyrke, kan det være en god ide at skele lidt til, hvilke fordele og ulemper der kan være ved de forskellige vækstformer. Herunder har vi skitseret nogle af de fordele og ulemper som vi mener der kan være. Er der...

Det optimale tidspunkt at høste tomater

August og september er sædvanligvis de store høstmåneder i Danmark, når der dyrkes uden tilskudslys og på friland og drivhus. Og der er efter vores vurdering ingen supermarked tomater, der kan hamle op med den smag, som en friskplukket tomat fra egen have har. Det...
Misfarvede og/eller gule blade på planten kan være tegn på ubalance i næringsstofbalancen

Næringsstofmangel – husk gødning

Næringsmangler kan påvirke tomatplanternes vækst og produktion af sunde tomater. Mangel på vigtige næringsstoffer, kan f.eks. føre til ændring af farve på bladene f.eks. gulning. Oplever du at planten får misfarvede blade, andre steder end i bunden af planten (som kan...

0 kommentarer

Indsend en kommentar