Gødning af tomatplanter

af | aug 6, 2023 | Pasning

Det danske vejr kan være ganske omskifteligt – nogle dage kan det være ganske køligt, regnfuldt og blæsende for derefter at skifte over til blå himmel og temperaturer der giver os sydlandske fornemmelser. Temperaturen har indflydelse på tomatplanternes væskebehov, men ikke gødningsbehov. Det betyder, at vi når vi gøder, skal tage højde for at planterne til dagligt får dækket deres næringsstofbehov, og samtidig være forberedt på at planternes optag er anderledes på de varme dage, og prøve at sikre os, at de får nok væske – uden at få for meget gødning.

Vores gødningsstrategi

I denne artikel vil vi fortælle om hvordan vi gøder, og tager højde for det omskiftelige vejr, hvor vi kan have flere dage hvor det er regnfuldt, køligt og blæsende, og hvor vi pludselig herefter oplever en decideret varme- eller hedebølge.

Vores strategi er forskellig, alt efter hvor planterne dyrkes og hvordan de vandes. Vi dyrker tomatplanter på flere forskellige måder. Nogle planter er udplantet direkte i enten drivhusjord eller højbed, andre står i Root Pouch på friland eller i drivhus, og andre igen dyrkes i hængeampel. De forskellige måder planterne dyrkes på, stiller krav til både vanding og gødning.

Vi har tidligere dyrket i kapillærkasser/selvvandingskasser, krukker samt plantesække, og vores erfaringer herfra kan du læse mere om herunder.

Der kan være mange gode måder at gøde på, – vi er altid nysgerrig efter at høre andres gode erfaringer, så del endelig dine, i kommentarsporet.

Tomatplanter plantet i drivhusjord, uden brug af vandingsanlæg

I det ene af vores drivhuse dyrker vi tomater direkte i drivhusjorden. Sædvanligvis gøder vi ikke vores planter der står plantet direkte i drivhusjorden, medmindre planterne viser tegn på at der er behov.

Har planterne behov for ekstra gødning, så tilsætter vi gødning til vand i vandkande, og gøder hver dag gennem en periode. Det er et stort arbejde at skulle vande alle planterne med vandkande, men vi synes det er nemmere at dosere den rette mængde gødning til vandet og samtidig sikre at alle planterne får vand med gødning i.

Tomatplanter plantet i drivhusjord, med brug af vandingsanlæg

For nogle år tilbage, før vi begyndte at dyrke direkte i jorden, da dyrkede vi tomatplanter i plantesække der lå på jorden. Vi havde tilsluttet et vandingsanlæg for at sikre at tomatplanterne automatisk fik tilført gødning via vandingsanlægget. Til vandingsanlægget hører en flaske, hvor der kan tilsættes gødning som så bliver fordelt i vandet og ud til planterne.

Vores erfaring er, at selvom man kan dosere mængden af gødning der tilsættes, så får tomaterne alligevel gødning hver eneste gang vandingsanlægget sender vand ud til planterne, og det er ganske mange gange om dagen. Vi synes slet ikke vi havde styr på hvor meget gødning planterne egentlig fik og havde ingen fornemmelse af om de fik for lidt eller for meget. Samtidig var vi ude for, at der var lufthuller i anlægget som betød at der nogle dage kunne være en meget utilstrækkelig vandtilførsel, medmindre vi dagligt checkede alle slangerne på vandanlægget. På daværende tidspunkt synes vi det var alt for besværligt, og vi har flere år ikke haft det tilsluttet, men begyndte igen i sæson fra sæson 2020. 

Siden sæson 2020 har vi dyrket direkte i jorden og haft tilsluttet vores vandingsanlæg, for at teste virkningen af at kombinere dyrkning direkte i drivhusjord med vandingsanlæg. Forskellen fra tidligere er, at vi denne gang ikke benytter os af mulighed for at tilsætte gødning til anlægget. I sæson 2024 har vi en drøm om at kunne udtænke en løsning, som gør der muligt at fuldautomatisere vanding og kunne dosere gødning automatisk og efter vores valg, hvis der skulle opstå behov.

Faktisk så gøder vi som udgangspunkt slet ikke når vi dyrker direkte i jorden – hverken på friland eller drivhuse, medmindre at planterne ser ud til at mangle. Årsagen er at vi inden vi planter ud, fjerner en del af den gamle jord og tilsætter jord fra vores jordfabrik/kompost der er næringsrig. Viser det sig i løbet af sommeren, at planterne alligevel har brug for at få tilført gødning, så vil vi benytte samme metode, som er beskrevet tidligere, nemlig at dosere gødning til vandet i en vandkande, og vande hver enkelt plante manuelt. Det giver os en vis sikkerhed for at alle planterne har fået gødning, og i den samme mængde.

Tomatplanter, der står i kapilærkasser

Når det kommer til gødning af tomatplanter der står i kapilærkasser, så er det vores erfaring, at det er ganske vanskeligt at sikre at planterne hverken får for meget eller for lidt gødning, når man tilsætter gødning til vandet i kassen. Herunder kan du læse hvordan vi gøder i kapilærkasser i forsommeren og højsommeren.

Sådan undgår vi at overgøde vores tomatplanter i kapilærkasser i forsommer og højsommer

I starten af sæsonen når der plantes ud og det sædvanligvis ikke er så varmt i Danmark, er vi ikke så bekymret over at hælde gødning ned i kapilærkasserne, da det er vores erfaring at den almindelige dosering er tilpas, når planterne har et “normalt” vandbehov.

Men når der kommer pludseligt vejrskifte, og dage med høje temperaturer, eller vi rammer ind i en varme- eller decideret hedebølge, så har tomatplanterne et øget vandforbrug – der er større fordampning fra bladene, som derved afkøler planterne. Planterne trækker med andre ord, mere vand op fra kapilærkassen, og det kan betyde at planterne får alt for meget gødning, og mere end de har behov for. For lidt og for meget er uheldigt. Konsekvenserne af overgødning er ikke til at se med det samme, men det kan vise sig senere, når der kommer tomater på planterne der f.eks. har griffelråd, som er symptom på næringsstofubalance.

I kapilærkassen kan vi ikke pludselig ændre gødningsmængden, når vejret skifter.

For at forhindre at planterne får mere gødning end de har brug for, så vælger vi hele sæsonen igennem at anvende en tynd koncentration gødning i vandet i kapilærkassen, dvs. vi tilsætter kun 1/3 af hvad doseringsvejledningen siger, i forhold til den mægnde vand der er i kapilærkassen. Det gør vi, da det, som vi ser det, er ganske svært når man fylder kapilærkassen op, som vi f.eks. gør med haveslange, at vide hvor meget vand vi tilsætter, om der f.eks. ligger gødning i bunden af kassen – og dermed også hvor meget gødning der skal tilsættes.

Ved kun at bruge 1/3 del af den anbefalede dosis, håber vi på at forebygge overgødning.

Udover at bruge en mindre dosering, så har vi også gjort os den vane, at når kapilærkassen er ved at være tom og trænger til opfyldning, fylder vi kun efter med regnvand. Den mængde gødning der evt. er tilbage i vandet, bliver fortyndet. Når vi gøder på den måde, er der risiko for at planterne får for lidt gødning.

Mellem 2 og 3 opfyldning af kapilærkassen, forsøger vi komme det i forkøbet, ved dagligt at vande planterne med en vandkande, hvor der er tilsat en smule gødning. Ved næste opfyldning af kapilærkassen (3.opfyldning) tilsætter vi igen gødning til vandet. Det vil sige at vi kun tilsætter gødning til vandet hver anden gang vi fylder kapilærkasserne op med vand. Vi vil hellere have det ekstra arbejde med at vande med vandkande, end at risikere at planterne bliver overgødet.

Tomatplanter der står i højbede

Tidligere år, har vi dyrket i højbed i form af kasser.

I højbedene har vi før udplantning tilført jord fra vores jordfabrik, hvor vi har tilsat fermenteret husholdningsaffald, der færdigkomposterer i et højbed med jord, før det tilsættes bede, drivhus mv.

Da planterne står i næringsberiget jord, er det vores forventning at planternes næringsstofsbehov bliver dækket, og gøder derfor ikke.

I løbet af sæsonen, supplerede vi efter behov, og vandede med vandkande med almindelig hanevand tilsat gødning.

Tomatplanter der dyrkes i plantesække, på friland

I 2020 dyrkede vi for første gang tomatplanter i plantesække, direkte på jorden, på friland, som et ekspeirment

Årsagen var, at det sted hvor tomatplanterne skulle vokse, var det hverken muligt at dyrke direkte i jorden, eller stille en kapilærkasse, da underlaget skrånede for meget.

I stedet blev plantesækkene placeret direkte på jorden, og her tilsatte vi ekstra jord fra vores jordfabrik. På den måde sikrede vi at planterne har mere jord end de ellers vil have, og at jorden er rig på næringsstoffer. Som udgangspunkt gødede vi derfor heller ikke, med mindre planterne viste tegn på at deres behov ikke blev dækket

Tomatplanter i krukker/hængeampler

Vores nye Root Pouch pottebed, står alle stabile og sikret mod vind og vejr

Hvert eneste år har vi en del planter stående i krukker eller hængende i ampler. Krukkerne står i plantesækjord der er tilsat jord fra jordfabrikken og som er næringsrig.

Frem til 2021 har vi dyrket tomatplanter i potter og krukker og almindelige sorte potter, både på friland og i drivhus. Vi gøede ikke dagligt, men efter behov. Vores erfaring var, at vi oplevede at det var svært at holde planterne i god trivsel og udbyttet var heller ikke imponerende.

De senere år, har vi ændret strategi og desuden har vi skiftet både hængeampler og potter ud.

De hængeampler vi bruger nu, har et meget stort jordvolume og vandtank tilknyttet. Alle vores potter er udskiftet til Root Pouch- som også har større jordvolume.

Siden 2021 har vi dyrket på denne måde, og det fungerer super godt for os, og vi har ikke længere problemer med manglende trivsel.

Forskellen fra tidligere mener vi er, at vi dels dyrker i Root Pouch, som virkelig gør en kæmpe forskel, dels giver planterne mere plads at vokse i, og endelig så gøder vi med hver vanding – ud fra gødningsskema som er udarbejdet af producenten til Tomatdatabasen og vores kunder. Den gødning vi har rigtig gode erfaringer med, finder du her.

Gødning, regnvand og plantejord

Som udgangspunkt anvender vi regnvand til at vande med de steder vi dyrker direkte i jorden, da vi dyrker i havejord der er kalkholdig. De steder vi dyrker i planteskolejord/plantesækkke og hvor vi gøder, skifter vi mellem at bruge regnvand og hanevand.

Det gør vi, da gødning ikke optages så godt i regnvand, som i postevand, og kræver at der enten tilsættes kalk til vandet, at vi bruger kalkholdigt vand eller at jorden indeholder kalk.

Vi dyrker en hel del planter hvert år, og vores vandforbrug er ganske højt. Derfor giver det så god mening, at opsamle regnvand og bruge det til vanding.

Gøder du på en anden måde, så del gerne dine erfaringer i kommentarfeltet.

SE OGSÅ DISSE INDLÆG

Misfarvede og/eller gule blade på planten kan være tegn på ubalance i næringsstofbalancen

Næringsstofmangel – husk gødning

Næringsmangler kan påvirke tomatplanternes vækst og produktion af sunde tomater. Mangel på vigtige næringsstoffer, kan f.eks. føre til ændring af farve på bladene f.eks. gulning. Oplever du at planten får misfarvede blade, andre steder end i bunden af planten (som kan...

Sideskud – genvej til hurtig modne tomater

  Sædvanligvis anbefaler vi at nippe sideskud af, så hurtigt du ser dem,  hvis du ikke har planer om at bruge sideskuddene til noget. Vil du derimod skyde genvej til at få flere planter, som hurtigt blomstrer og giver tidlige tomater, så kan det være en ide at lade...

Tomater der ikke modner

Jeg ved, hvor frustrerende det kan være at se tomatplanter trives, men tomaterne forbliver grønne og nægter at modne. Vi glæder os alle til at nyde vores hjemmedyrkede, saftige tomater, men nogle gange spiller vejrforhold og andre faktorer os et puds. 1️⃣...

Bestøvning af tomater

I nogle af de første år som hobby tomatdyrkere med drivhus, var vi meget opmærksomme på og sørgede for at vores tomatplanter fik så meget sol og varme som muligt, og sørgede altid for at vinduer og døre var lukket i drivhuset for at holde varmen inde. Det gjorde vi,...

Fjernelse af blade på tomatplanterne

Der er mange meninger om man skal fjerne grønne friske blade på tomatplanterne eller ej - og også hvordan, hvor meget og hvornår og hvor. I dette blogindlæg ser vi nærmer på emnet, hvad der skrives i litteraturen og vores erfaringer.  Vi berører her følgende emner:...

Græs som jordafdækning

Græsafklip kan forbedre jordens næringsindhold, fugtighed og bekæmpe ukrudts, men kan også tiltrække skadedyr, eller sprede sygdomme.

0 kommentarer

Indsend en kommentar