Høj relativ luftfugtighed i drivhuset – del 1

- sygdomsudvikling

Det er vores erfaring, at dyrkning af tomater under glas, eller andet beskyttet sted, stiller store krav til både temperatur i luften både dag og nat, i jorden, luftfugtigheden og luftcirkulation. Det er alle forhold er har stor indflydelse på plantesundhed, udbyttet af tomater – ikke mindst for at forebygge, reducere eller forsinke problemer med sygdom, vækst af mikrosvampe, bakterier og skadedyr. Det er på ingen måder let, og kræver opmærksomhed og indsats hele sæsonen igennem.

Vi har dyrket tomater i drivhus igennem mange mange år, og vækstbetingelserne – især indeklimaet – er et af de områder vi til stadighed har stort fokus på og arbejder intens for at optimere. Plantesundheden er afhængig af, at der blandt andet er en tilpas temperatur og luftfugtighed, som hverken må være for høj eller for lav.

Temperaturen er vi ved at have nogenlunde styr på, anderledes forholder det sig med at opnå og opretholde luftfugtigheden i drivhuset på et passende niveau.
Her i Danmark, hvor vejret er så omskifteligt, synes vi det er særligt udfordrende.

Relativ luftfugtighed i drivhuset

Det optimale relative fugtighedsniveau i drivhuset anbefales til at være mellem 60-80 procent, og varierer i forhold til temperaturen. For at forebygge sygdom, og f.eks. angreb af Botrytis Cinera og Erysiphye sp, anbefaler blandt andet Benton Jones følgende forhold mellem temperatur og relativ luftfugtighed, og at den relative luftfugtighed skal holdes under 90%.
Temperatur [°C] 10 16 20 30
Luftfugtighed [%] 65 76 82 90

Betydningen af luftfugtigheden udenfor, på den relative luftfugtighed i drivhuset

På DMI’s hjemmeside kan man se luftfugtigheden i det område man bor. Luftfugtigheden udenfor kan nemt været over 90%. Her på fotoet viser det temperatur, vind, nedbør og luftfugtighed målt i %, lørdag den 23.7, her hvor vi bor og det har indflydelse på den relative luftfugtighed i drivhuset.


Hvis mængden af fugt f.eks. i drivhuset er for højt, så giver det gode muligheder for sygdomme, bakterier og svampe for at udvikle sig og angribe tomatplanterne.

 

Luftfugtighed, absolut luftfugtighed og relativ luftfugtighed

Men hvad ligger der bag begrebet luftfugtighed, og hvorfor er der flere måder at udtrykke det på? I bund og grund er det et udtryk for, at luften indeholder en mængde vand – lidt ligesom en badesvamp suger vand til sig. Normalt kan man bare ikke se vandet i luften, men der findes instrumenter til at måle det med.

Den absolutte luftfugtighed

Den absolutte luftfugtighed angiver netop mængden af vand i luften – målt som gram vand der er i 1000 liter luft.

Ligesom badesvampen er der en grænse for hvor meget vand luften kan indeholde. Hvis der er for meget vand, “løber det ud” – det er det vi fx. kan se som tåge. Men i modsætning til badesvampen afhænger det maksimale vandindhold i luften, af luftens temperatur. Jo varmere luften er, jo mere vand kan den indeholde.

Nedenfor er nogle tal for, hvor meget vand luften maksimalt kan indeholde (absolut luftfugtighed) ved forskellige temperaturer:

Temperatur [°C] 0 10 15 20 25 30
Maksimal absolut luftfugtighed [g/m³]: 4,8 9,4 12,8 17,3 23,0 30,3

Det er her, begrebet den relative luftfugtighed [%rh] kommer ind.

Den relative luftfugtighed

100% relativ luftfugtighed betyder simpelthen at luften indeholder den maksimale mængde vand ved den pågældende temperatur.
Eller hvis luften fx. er 15°C og indeholder 6,4 gram vand, vil den relative luftfugtighed være 50%.

Men det betyder også at hvis temperaturen falder, vil den relative luftfugtighed stige, ved samme mængde vand i luften. Lige ind til luftfugtigheden når 100%, hvor vandet vil “falde ud” – det kan man fx. se på vinduerne i drivhuset om aftenen, hvor temperaturen er faldet så meget, at den relative luftfugtighed er over 100%, der hvor luften møder vinduerne.

Omvendt ved et varmt drivhus:
Hvis luften udenfor er f.eks. 10 grader og DMI melder om en luftfugtighed på 90% – så vil luften indeholde 9,4×90/100 = 8,5 g vanddamp pr. m³ luft.
Når luften bliver trukket ind i drivhuset og varmes op til f.eks. 20 grader, så vil den relative luftfugtighed indenfor blive 100×8,5/17,3 – det svarer til  49,1%.
I drivhuset afgiver både jord og planter fugt, så den reelle luftfugtighed bliver højere. 

Det kan du så i maj i vindueskarm og på friland |Tomatdb.dk

Vi har gennem det meste af sæsonen målt den relative luftfugtighed i vores drivhus. Her ser du data fra DMI fredag den 22.7  fra kl. 11.00, hvor temperaturen står angivet til 17 grader og luftfugtigheden til 74%.

På vores måler i drivhuset, kunne vi aflæse at temperaturen i drivhuset var 20 grader og den relative luftfugtighed 85%, altså en del højere end udenfor og faktisk en smule højere end Benton Jones anbefaler.

Når vi har så meget fokus på disse tal, så er det fordi at sygdomme, bakterier og svampe kan udvikles og spredes når der er høj fugtighed i drivhuset, og angribe tomatplanterne.

Billedet til højre viser måling af temperaturen og luftfugtigheden i vores store drivhus. Det ses tydeligt at luftfugtigheden ændrer sig modsat i forhold til temperaturen.

Vurdering og måling af relativ fugtighed i drivhuset

Hvad angår os mennesker, anbefaler Arbejdstilsynet at den relative luftfugtighed i bygninger er på mellem 25-60%, for at reducere/forbygge angreb og vækst af mikrosvampe, og husstøvmider som kan være sygdomsfremkaldende. Vi mennesker er ikke særlig gode til at fornemme eller føle hverken luftfugtighed eller ændringer af den, med mindre den bliver meget høj eller meget lav.
Tomater stiller andre krav til temperatur og relativ luftfugtighed, end vi mennesker. 
Derfor er vores egen fornemmelse af fugtighed ikke velegnet til at bedømme fugtighed i f.eks. drivhuset. Så hvis man vil vide hvad den relative luftfugtighed er, vil der være behov for en mere præcis målemetode. For at få en fornemmelse af hvor stort problemet var i vores drivhus, opsatte vi en simpel billig fugtighedsopsamler. I løbet af kort tid, var der faktisk samlet sig ret meget vand i bunden af karet, hvilket overraskede os, og førte til at vi opsatte målere og etablerede luftcirkulation i drivhuset.

Læs mere om emnet – i del 2,  der omhandler hvilke sygdomme/bakterier og svampe der kan udvikle sig ved høj luftfugtighed.

Kilder

Snyder; Greenhouse Tomato Handbook
B. Aglave; Handbook of Plant Disease, Identification and Management
Ep Heuvelink (ed); Tomatoes
B. Jones; Plant Nutrition and Soil Fertility Manual
Jones; Agronomic Handbook; Management of Crops, Soils and Their Fertility
Jones; Tomato Plant Culture, In the Field, Greenhouse, and Home Garden
Blancard; Tomato Diseases, Identification, Biology and Control
Lynne Boddy; The Fungi
Williamson et al,  , Botrytis cinerea : the cause of grey mould disease, Molecular Plant PathologyVolume 8, Issue 5 p. 561-580
Michelle Marks, UV-Madisom Plant Pathology, Bacterial Spot of Tomato
B. Hudelson, Powdery Mildew (Vegetables),UW-Madison Plant Pathology
Botrytis spp, Svampe; Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Landbrugsstyrelsen
Gevens et al.Late Blight, UW-Madison Plant Pathology
https://www.indeklimaportalen.dk/luftkvalitet/toer_luft_sektion/toer_luft – sidst besøgt 22.7.2022
https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/indeklima/saadan-haandterer-du-daarligt-indeklima/hvad-er-aarsagen-hvis-luften-foeles-toer/ – sidst besøgt 22.7.2022

SE OGSÅ DISSE INDLÆG

Høj relativ luftfugtighed i drivhuset – del 4

Dette er del 4 i en serie af indlæg om luftfugtighed i drivhuset. Du kan finde del 3 her.Det er ikke nogen let opgave at kontrollere den relative luftfugtighed i vores hobbydrivhuse. Selvom der ikke er nogen nemme løsninger, så tilbyder litteraturen flere tiltag, som...

Checkliste og ‘køreplan’ – i ferietid

Juli måned er for mange ferietid, og det er også det tidspunkt, hvor mange oplever forskellige problemer med vækst af tomatplanterne, misfarvning af blade, misforming af tomater, griffelråd, skadedyr og meget andet. Med andre ord, så er sygdomsforebyggelse og...
Tomatdatabasens favorit tomatsorter

Tomatdatabasens favoritter

 Lars og jeg har gennem mange år, testet en lang række sorter, for at finde ud af, hvilke sorter der er både smagfulde og som egner sig til at dyrke i Danmark, både i drivhus og på friland.  Hvert eneste år bedømmer vi en lang række tomatsorter - sædvanligvis mellem...

Planteproblemer: Rodhalsråd

Uanset om man er ny inden for tomatdyrkning eller har dyrket tomater i mange år, så oplever vi alle fra tid til anden at få problemer med planter som bliver syge, eller der opstår udfordringer på stængler, blade, blomster, tomater. Eller de bliver angrebet af...

Vejrets betydning for tomathøsten

Går du og undrer dig over, at høsten af tomater lader vente på sig, eller at du slet ikke har så mange tomater på dine planter, som du håbede eller forventede? Vi glæder os alle sammen til, at årets anstrengelser skal bære frugt, og vi kan høste en masse lækre...
Vanding i drivhus - drypvanding

Vores vandingsstrategi – 2024

Forkert vanding er en af de mest almindelige fejl i tomatdyrkning. Utilstrækkelig vanding kan føre til visne planter og dårlig frugtdannelse, mens overvanding kan forårsage blandt andet visnesyge.  Ofte bliver vi spurgt, hvor meget og  hvor ofte der skal vandes. Der...

0 kommentarer

Indsend en kommentar